Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nitrianska Blatnica - stredoveký cintorín
Lokalita
obec Nitrianska Blatnica, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Na lokalite pri rímskokatolíckom Kostole Povýšenia sv. Kríža a starej fare (farská záhrada) bol v minulosti situovaný stredoveký príkostolný cintorín. V 70. rokoch 20. storočia sa tu nachádzali pozostatky renesančných, barokových a klasicistických náhrobkov. V súčasnosti je lokalita zaniknutého cintorína zatrávnená. [1]
 

Lokalita je archeologickým územím aj z dôvodu predpokladaných nálezov základov stredovekého kostola, ktorý dal v rokoch 1558 – 1560 postaviť Ladislav Zelemer, ako v poradí už druhý Kostol sv. Mórica v Nitrianskej Blatnici (prvý Kostol sv. Mórica sa spomína už v roku 1332). [2]
 

Zelemerov kostol stál na mieste terajšieho kostola uprostred cintorína. Celková dĺžka bola 6 viedenských siah – okolo 12 metrov a šírka 4 viedenské siahy – okolo 8 metrov). Gotický kostol bol pôvodne bez veže. Stavba veže sa začala v roku 1773 pod vedením miestneho farára Andreja Jantulíka. Práce boli ukončené v roku 1776. Podľa záznamov postihlo v roku 1787 celú obec veľké zemetrasenie, následkom ktorého došlo k takému poškodeniu kostola, že zanikol. [3]

Fotogaléria
Nitrianska Blatnica - stredoveký cintorín foto © Roman Hraška 10/2017
Poznámky
[1] GAŽIOVÁ, Eva: Národné kultúrne pamiatky. In: Kolektív autorov.: Nitrianska Blatnica 1185 - 2010. Nitrianska Blatnica: Obecný úrad, 2010. s. 161.
[2 - 3] GAŽIOVÁ, Eva: Národné kultúrne pamiatky. In: Kolektív autorov.: Nitrianska Blatnica 1185 - 2010. s. 161.
GPS
48.555535, 17.967963
48°33'19.9"N 17°58'04.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk