Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nitrianska Blatnica - Židovská modlitebňa
Lokalita
obec Nitrianska Blatnica, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Je to prízemný objekt na pôdoryse písmena L, ukončený sedlovou strechou. Modlitebňa bola v 60. rokoch 20. storočia prestavaná na rodinný dom. [1]
Prístup
Nachádza sa v historickom centre obce na parcele č. 100. [2]
Poznámky
[1] GAŽIOVÁ, Eva: Národné kultúrne pamiatky. In: Kolektív autorov.: Nitrianska Blatnica 1185 - 2010. Nitrianska Blatnica: Obecný úrad, 2010. s. 164.
[2] GAŽIOVÁ, Eva: Národné kultúrne pamiatky. In: Kolektív autorov.: Nitrianska Blatnica 1185 - 2010. s. 164.www.pamiatkynaslovensku.sk