Cintoríny židovské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nitrianska Blatnica - Židovský cintorín
Lokalita
obec Nitrianska Blatnica, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Zachované náhrobníky pochádzajú z konca 19. a začiatku 20. storočia. Sú riešené v jednoduchých formách z pieskovca. Majú nemecké a hebrejské nápisy. [1]
Prístup
Nachádza sa v juhovýchodnej časti obce medzi rodinnými domami na parcele č. 142. [2]
Poznámky
[1] GAŽIOVÁ, Eva: Národné kultúrne pamiatky. In: Kolektív autorov.: Nitrianska Blatnica 1185 - 2010. Nitrianska Blatnica: Obecný úrad, 2010. s. 164.
[2] GAŽIOVÁ, Eva: Národné kultúrne pamiatky. In: Kolektív autorov.: Nitrianska Blatnica 1185 - 2010. s. 164.www.pamiatkynaslovensku.sk