Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nitrianska Streda - renesančný kaštieľ
Iný názov
Zerdahelyiovský kaštieľ
Lokalita
obec Nitrianska Streda, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kaštieľ postavený pred rokom 1465. [1] Pôvodne išlo o typ renesančného opevneného kaštieľa s nárožnými vežami. [2] Stavebnými úpravami prešiel koncom 16. storočia a po roku 1610. [3] Zbarokizovali ho v 18. storočí (1718, 1761). Upravovaný bol v 19. storočí (pred rokom 1825). Je to dvojpodlažná budova trojtraktovej dispozície na pôdoryse písmena T (?) s obranným múrom, v ktorom sú kľúčové strieľne. V nárožiach veže (rizalitu) je štitková atika s lastovičími chvostmi. Vstup do kaštieľa z nádvoria je kamenným polkruhovým portálom, nad ktorým je erb Zerdahelyiovcov. Nad vstupom sa nachádza nápisová tabuľa. Miestnosti a chodby sú zaklenuté valenými klenbami s lunetami, krížovými hrebienkovými a pruskými klenbami. [4]
 

Presné datovanie vzniku kaštieľa nie je známe. V roku 1465 dostali Michal a Franko povolenie od kráľa Mateja Korvína postaviť „kamenný hrad“, či opevnený kaštieľ s baštami, hradbami a priekopami. Predpokladá sa, že pevnosť existovala ešte pred povolením, mohlo ísť o nížinný vodný hrad. Pravdepodobne najstaršou časťou bol prízemný objekt, presnejšie objekt, ktorého nadzemná časť bola zrubová. Pevnosť bola neskôr prebudovaná na kaštieľ. [5]
 

Letopočet 1718 na štíte fasády udáva ďalšiu, renesančno-barokovú prestavbu, kedy sa uskutočnila nadstavba a prístavba vstupného vežového rizalitu. Z tohto obdobia pochádza komplexne zachovaná výzdoba fasád s maľovaným nárožným kvádrovaním a nárožnými rímsami. [6]
 

V druhej polovici 18. storočia bol kaštieľ barokovo upravený a dispozícia bola doplnená o poschodovú obytnú časť na juhovýchodnej strane a kuchynskú prízemnú prístavbu na severovýchodnej strane. [7]
 

Do roku 1946 vlastnil kaštieľ Žigmund Zerdahelyi. Po znárodnení bol využívaný miestnym národným výborom ako viaceré bytové jednotky. [8]
 

Okolo kaštieľa je prírodnokrajinársky park, ktorý bol založený v prvej polovici 18. storočia. [9]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Komplexná pamiatková obnova na základe stavebno-historického sondážneho výskumu sa uskutočnila v rokoch 1996 – 1999. [10]

Súčasný stav a využitie
Stav kaštieľa je dobrý. Slúži na súkromné účely ako rodinné sídlo.
Prístup
Stojí v severnej časti obce.
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (2.12.2021)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 375.
[3] www.pamiatky.sk (2.12.2021)
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 375., www.pamiatky.sk (2.12.2021)
[5 – 8] VALEKOVÁ, Anna et al.: Kaštiele Nitrianskeho kraja. Katalóg k výstave Kaštiele Nitrianskeho kraja, ktorá bola usporiadaná v spolupráci s mestom Nitra v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2009. Nitra: Mesto Nitra a Krajský pamiatkový úrad v Nitre, 2009. s. 8.
[9] www.pamiatky.sk (2.12.2021)
[10] VALEKOVÁ, Anna et al.: Kaštiele Nitrianskeho kraja. Katalóg k výstave ... s. 8.
GPS
48.526189, 18.176453
48°31'34.3"N 18°10'35.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk