Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nitrianske Hrnčiarovce - Kostol sv. Juraja
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Nitrianske Hrnčiarovce, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený v roku 1774. Zaklenutý bol v roku 1788. Jeho pôvodnú dispozíciu zmenili v rokoch 1783 – 1798, kedy na západnej strane predĺžili loď, pristavali presbytérium a sakristiu. Veža stojí na východnej strane objektu. V roku 1938 kostol rozšírili o transept a opravili. Ide o jednoloďovú sakrálnu stavbu na pôdoryse kríža s pristavanou sakristiou, situovanou za rovným uzáverom presbytéria. Čiastočne predstavaná veža situovaná na strednú os štítového priečelia je zakončená zvoncovitou strechou. Presbytérium je zaklenuté kupolou na pendatívoch, na ktorej sú nástenné maľby štyroch evanjelistov, v lodi so sakristiou je pruská klenba, v bočných lodiach transeptu sú rovné stropy. Hladké fasády sú z 20. storočia, členené polkruhovo zakončenými oknami. [1]
 

Obyvateľstvo obce bolo vždy vyznávačom katolíckej viery, iné sa na majetku ostrihomského arcibiskupa rozšíriť ani nemohlo. Rímskokatolícky kostol sv. Juraja bol postavený v 12. storočí, ale nemožno vylúčiť jeho základy už v 11. storočí. Bol to typ románskeho kostolíka s obdĺžnikovou loďou a polkruhovou apsidou s orientáciou zo západu na východ, akých bolo v okolí viacero. [2]
 

V kanonickej vizitácii J. Gusztinyiho z roku 1767 sa o kostole píše, že „je síce murovaný, v sanktuáriu klenutý a má drevenú maľovanú povalu, ale pre veľkú zastaranosť a nepevnosť muriva má ohromné škáry, prasknutú klenbu a celý stav kostola je taký, že nemožno doň vojsť bez nebezpečenstva“. Vizitátor v budove spomína pastofórium, pôvodný vchod na južnej strane, oltárnu menzu z kameňa a drevený chór spočívajúci na drevených stĺpoch natretých vodovými farbami. V kostole nebola sakristia. V drevenej veži pokrytej šindľom bol jeden zvon vážiaci 1 q. Okolo kostola bol cintorín. [3]
 

Kostol bol v rokoch 1774 a 1783 - 1798 úplne prestavaný v barokovom slohu. Orientácia bola zmenená z východu na západ. V roku 1807 bol kostol povýšený na farský. V roku 1886 bol kostol pre poškodenú klenbu zatvorený. Interiér renovovali v roku 1965. [4]
 

V strede oltára je umiestnená socha sv. Juraja patróna kostola a obce. Pseudogotický hlavný oltár má po bokoch plastiky sv. Alžbety Uhorskej a sv. Imricha kráľa. Pod nimi sú reliéfy Anjelského zjavenia a Kristovho narodenia. Steny lode zdobí 14 obrazov zastavení Krížovej cesty. Dve maľby Poslednej večere a výjavu zo života sv. Alžbety Uhorskej sú z obdobia okolo roku 1980 od maliara L. Babjaka. V interiéri sú sochy Ježišovho srdca, Bolestnej Panny Márie, sv. Terézie, sv. Antona, Panny Márie, sv. Jozefa a sv. Bernadety. Prvé dve drevené plastiky sú staršie. Vzácna je klasicistická krstiteľnica z konca 18. storočia. Organ na chóre podopieraný dvoma piliermi bol vyrobený na prelome 19. a 20. storočia. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Nitrianske Hrnčiarovce - Kostol sv. Juraja foto © Ľuboš Repta 7/2017Nitrianske Hrnčiarovce - Kostol sv. Juraja foto © Ľuboš Repta 7/2017Nitrianske Hrnčiarovce - Kostol sv. Juraja foto © Ľuboš Repta 7/2017Nitrianske Hrnčiarovce - Kostol sv. Juraja foto © Ľuboš Repta 7/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 376.
[2 - 5] www.nitrianskehrnciarovce.sk (24.9.2016)
GPS
48.332081, 18.124886
48°19'55.5"N 18°07'29.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk