Cintoríny židovské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nitrianske Pravno - Židovský cintorín
Lokalita
obec Nitrianske Pravno, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Zmapovať históriu Židov v okolí Nitrianskeho Pravna je dnes ťažké, ale aj tu, v prostredí obyvateľov nemeckej národnosti, sa usadili. Najpočetnejšia komunita žila priamo v Nitrianskom Pravne, v roku 1870 počítala 20 členov, na prelome 19. a 20. storočia už 42. Židia mali vlastnú synagógu a cintorín, škola sa nespomína. [1]
 

Išlo o rodiny Altstock, Bock, Felleif, Kellermann, Kohn, Mesner, Rosenthal, Stein a Weiss. Na okolí bola početná komunita v Kľačne (18 v roku 1870, 12 v roku 1898) s rodinami Ciller, Löwinger a Singer. Vo Chvojnici žila päťčlenná rodina Kellermannovcov, V Tužine Cheinsohn, Popper a Kellermann, v Malinovej Donáth. Tu počet židovských osadníkov poklesol z 11 v roku 1876 na 2 v roku 1898. No napríklad vo Vyšehradnom a Solke židovská komunita nebola. Ako uvádzajú archívne záznamy, komunita zanikla už v priebehu roku 1939, kedy sa všetci Židia z okolitých nemeckých obcí museli vysťahovať. [2]
 

Prevažná väčšina z 32 zachovaných pomníkov v štyroch radoch je vyhotovená zo žuly, bieleho mramoru, zvyšok z pieskovca. Niektoré v tvare plochých tabúľ a obeliskov, pochádzajú z dielní kamenárskych majstrov Gejzu Haasa z Trenčína a Goldsteina z Hlohovca. Dominujú nápisy v hebrejskom jazyku, doplnené nápismi v nemčine. Zo zachovaných je možné identifikovať hroby patriace rodinám Altstock, Bock, Ferderber, Gleisner, Kellermann, Kohn, Kramer, Lackner, Mandula, Popper, Spitz, Weiss a Wlcsek. Z ďalšej výzdoby je početné použitie smutnej vŕby, menej Dávidove hviezdy a štylizované slnko. Najstarší náhrobok pochádza z roku 1905. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Na cintoríne boli neudržiavané náhrobné kamene zdevastované zrejme počas druhej svetovej vojny, murovanú ohradu poškodil zosuv. V roku 2007 bol cintorín z iniciatívy obecného úradu obnovený na pôvodnom mieste. Dnes je v zachovalom stave, viaceré náhrobky sú uložené na pôvodnom mieste. [4]
Prístup
Židovský cintorín v Nitrianskom Pravne leží na okraji obce, na svahu popri ceste do Tužiny. [5] Komenského ulica.
Poznámky
[1 - 5] KLIŽAN, Erik: Na miestach, kde už nikto nespomína. https://myhornanitra.sme.sk, 13. november 2007 (24.3.2016)
GPS
48.873515, 18.630750
48°52'24.7"N 18°37'50.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk