Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nitrianske Rudno - Kostol sv. Andreja Svorada a Benedikta
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Rudno
Lokalita
obec Nitrianske Rudno, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1801? (podľa iných zdrojov v rokoch 1804 – 1816) na mieste staršieho dreveného chrámu, ktorý zhorel. Jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria a do priečelia vstavanou vežou. V interiéri sú pruské klenby. Fasáda je hladká. Veža je krytá nízkym ihlancom. [1]
 

Hlavný oltár je súčasťou architektúry, má iluzívne maľované architektonické pozadie a predstavanú menzu, tabernákulum a luisézne sochy dvoch cherubínov z druhej polovice 18. storočia. Na pozadí je obraz sv. Štefana kráľa z roku 1880 v pilastrovom orámovaní. Kazateľnica a krstiteľnica sú klasicistické z roku 1801. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v inventári kostola spomína dva klasicistické svietniky s obrazom v podobe monštrancie zo začiatku 19. storočia. [2]
 

Kostol bol pôvodne zasvätený sv. Štefanovi kráľovi, čo sa však v roku 1991 zmenilo, pretože sakrálny objekt zasvätili sv. Andrejovi-Svoradovi a Benediktovi. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 378.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 378.
[3] www.nitrianskerudno.sk (25.9.2016)
GPS
48.795503, 18.476885
48°47'43.8"N 18°28'36.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk