Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dvorníky nad Nitricou (Nitrica) - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Nitrica, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka postavená v polovici 19. storočia. Je to malý hlinený ľudový objekt blokového charakteru s polkruhovým oltárnym uzáverom a s predstavaným portikom, v štíte ktorého bola v nike ľudová plastika Piety. Stlačená archivolta portika dosadá na dva masívne hlinené stĺpy. Na štíte je klasicistický podstrešný zuborezový vlys. [1] Fasády sú hladké.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kaplnka je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 846/0. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centre obecnej časti Dvorníky nad Nitricou, ktorá je súčasťou obce Nitrica.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 379.
[2] www.pamiatky.sk (14.8.2023)
Bibliografia
www.nitrica.sk
GPS
48.704268, 18.447932
48°42'15.4"N 18°26'52.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk