Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nižná Boca - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Nižná Boca, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Neskoroklasicistický kostol s neorománskou vežou postavený v roku 1844. Vežu postavili v roku 1939 a vtedy kostola aj prefasádovali. Ide o sieňový priestor so segmentovým oltárnym uzáverom a vstavanou vežou. V interiéri je z troch strán poschodová drevená empora a rovný doskový strop s maľovaným baníckym odznakom a postavami baníkov z čias stavby sakrálneho objektu. [1] Veža je krytá ihlancom.
 

Z pôvodného zariadenia sa zachovali dve patronátne lavice, empírova krstiteľnica a štyri svietniky. Oltár typu oltára s kazateľnicou je neoklasicistický z prvej polovice 20. storočia. [2]
 

Bocký evanjelický zbor existoval už v roku 1540. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 380.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 380.
[3] www.novaboca.sk (23.9.2016)
Bibliografia
www.niznaboca.sk
GPS
48.947256, 19.766352
48°56'50.1"N 19°45'58.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk