Ľudová architektúra   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nižná Boca - pamiatková zóna
Lokalita
obec Nižná Boca, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Zástavba Nižnej Boce, rozložená okolo potoka a cesty, bola v zložitom teréne nepravidelná, reťazovitá, domy stavali pozdĺžnou stranou popri vetviacich sa komunikáciách. Z hľadiska charakteru ľudových stavieb v regióne sa tu nachádzajú nezvykle priestranné domy. Túto skutočnosť, ale i iné odlišnosti odborníci pripisujú nemeckému etniku, ktoré stálo pri zrode obce, ale i vplyvu mestskej kultúry. Rozložité zrubové banícke podpivničené domy niekde aj so štvorstrannými pavlačami mávajú štítmi ukončené valbové strechy s podlomenicami. Často sú to dvojdomy, pričom každá časť má izbu s pecou a kuchyňou. Priechodný pitvor je spoločný. V starších typoch je z pitvora prístupná aj maštaľ. Domy mávajú vročenie s menom majiteľa na stropnej hrade a viaceré sú zo začiatku 19. storočia. Sýpky a hospodárske staviská stoja voľne vo dvoroch, niekde aj na druhej strane cesty. Na lúkach za zástavbou sú po okolitých úbočiach roztrúsené senníky – lúčne maštale, v ktorých sa celoročne ustajňoval dobytok. Umiestnenie dobytka priamo pri zdroji obživy sa nevyskytovalo nikde inde na Slovensku a uľahčovalo jeho chov, pretože nebolo potrebné prenášať seno z lúk, keďže ho skladovali priamo v podkroví maštalí. Mnohé z týchto stavieb podobne ako časť zástavby dnes slúžia na rekreačné účely. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Mimoriadna hodnota charakteristickej zástavby obce viedla v roku 1991 k vyhláseniu pamiatkovej zóny. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav domov je veľmi dobrý.
Prístup
Obec Nižná Boca sa rozprestiera po obidvoch brehoch potoka Bocianka, v úzkej Bocianskej doline. Obklopujú ju svahy blízkych vrchov Oleškovej, Špíglovô, Solisko, Fišiarka, Palenica, Plešina, Črchle, Chopec a Rovná hoľa. Jej chotár sa rozprestiera v chránenej oblasti Národný park Nízke Tatry. [3]
Poznámky
[1] DVOŘÁKOVÁ, Viera: Ľudová architektúra. Bratislava: DAJAMA, 2008. s. 101.
[2] DVOŘÁKOVÁ, Viera: Ľudová architektúra. s. 101.
[3] www.niznaboca.sk (7.10.2010)
Bibliografia
www.niznaboca.sk
GPS
48.948010, 19.769281
48°056'52.8"N 19°046'09.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk