Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nižná - Františkova huta / Hámor
Lokalita
obec Nižná, okres Tvrdošín, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne továrenská klasicistická budova – Františkova huta, s trojosovým rizalitom – bola postavená v roku 1830. Zachoval sa pozostatok továrenskej haly, vysokej pece a zvyšky niektorých bývalých zariadení (hámor, kanále, dúchadlová komora, základy vápenky). V roku 1991 sa pri objekte začali organizovať prvá tábory Stromu života s názvom Ferro. [1]
 

Františkova huta ako železiarsky podnik Oravského komposesorátu mala svoje nezastupiteľné miesto v období priemyselnej revolúcie a industrializácie Oravy. Ostali len zvyšky originálnej masy muriva z tehál a pieskovca. [2] Veľmi výstižné sú slová novinárky Jany JANKŮ: „Františkova huta - hámor pôsobí na náhodného okoloidúceho ako fatamorgána alebo filmová kulisa.“ [3]
 

Režisér Juraj Jakubisko natáčal v ruinách Františkovej hute scény do filmov Tisícročná včela (1983) a Nejasná správa o konci sveta (1997). [4]
 

Prvé zmienky o železiarskom podnikaní na Orave pochádzajú zo začiatku 17. storočia. Pod vplyvom veľmi intenzívneho vyhľadávania rudy sa v druhej polovici l8. storočia začala v Nižnej vytvárať jedna oblastí podnikania - železiarstvo. Na základe toho bola začatá výstavba železiarne v katastri obce Nižná. Začiatkom 19 storočia Oravské panstvo vlastnilo bane v Oraviciach v Chyžnom. V Zuberci, v Choči a tiež v Likavke pri Ružomberku. Po viacerých pokusoch o vybudovanie železiarní na rôznych miestach a po skúškach rudy dostalo Oravské panstvo v roku 1819 povolenie od Substituovaného banského súdu v Malužinej na vybudovanie železiarne pri Podbieli. V povolení sa uvádzali dve alternatívy - miesto povyše Podbiela. kde mal stáť pivovar a za potokom v katastri obce Nižná. Konečné rozhodnutie bolo železiareň postaviť v katastri obce Nižnej, kde stojí doteraz. Na jej výstavbu podpísali podnikatelia Jozef Dávid Lux, Liebman Polatschek a Wiliam Herz dohodu s Oravským panstvom, v ktorej sa hovorilo o výstavbe dvoch „ kuzní“ v rokoch 1836 a 1837 a o výstavbe vysokej pece v roku 1838. Do roku 1839 mali byť vystavané ostatné „kuzne". Podnikatelia získali bezplatne pozemok, drevo na stavbu a mnoho iných výhod. Pri stavbe pomáhal anglický technik Newbuild. Železiareň pomenovali Františkovu huta. Dodavateľmi rudy mali byť bane v Juráňovej doline, na okolí Zuberca, Habovky a v Malatinej. V roku 1831 dostalo Oravské panstvo povolenie aj na ťažbu železnej rudy v Chocholovskej holi pri Čiernom Dunajci. Doprava rudy spôsobovala veľké problémy. Najmä zo vzdialených baní. Keď zlé cesty za dažďa rozmokli. povozy zapadli do blata a ľudia museli nosiť rudu na chrbtoch. V roku 1840 spoločnosť, ktorá stavala železiareň, sa rozpadla pre vnútorné nezhody. Podnik však napriek tomu pracoval ďalej. Podľa archívnych prameňov tu v roku 1842. 1843 pracovalo 22 občanov. Okrem nich tu pravdepodobne pracovali aj poddaní z okolitých dedín. Železiareň však neprosperovala a postupne upadala. Úlohu tu zohralo aj zrušenie poddanstva, nekvalitná ruda, zastaralé zariadenie a tiež hospodárska kríza v rokoch 1851 - 1861. Železiareň zanikla roku 1862. Za zvyškami hlavnej budovy železiarne je halda železnej rudy. [5]
 

Františkova Huta podľa dostupných dokladov patrila vždy aj s pozemkami Urbáru Podbiel. Tesne po revolúcii asi v rokoch 1991 - 1992 študentská organizácia Strom života za účelom konzervácie a údržby tejto nehnuteľnosti založila Občianske združenie Františkova Huta (jej šéfom bol vtedy študent a neskôr splnomocnenec vlády pre povodne Ing. Martin Kováč). Toto občianske združenie odkúpilo od Urbáru Podbiel za symbolickú korunu Františkovu hutu a vykonalo tam udržiavacie stavebné práce. Potom toto združenie prestalo z rôznych dôvodov svoju činnosť. Od roku 1997 sa nikto o tento objekt nestaral. Podľa vyjadrenia starostu Obce Podbiel až na podnety turistov a občanov na obec Podbiel, že sa nestará nikto o národnú technickú pamiatku v roku 2009 starosta obce Podbiel vyvolal rokovanie o riešení tejto problematiky. Ani dovtedy a ani potom o túto nehnuteľnosť neprejavil nikto ani Obec Nižná záujem. Výsledkom rokovaní bolo, že v roku 2010 občianske združenie Františkova Huta darovalo Obci Podbiel so súhlasom Urbáru Podbiel (predkupné právo) Františkovu hutu. Teraz je stav taký, že nehnuteľnosť patrí Obci Podbiel, pozemok patrí Urbáru Podbiel a všetko sa nachádza v katastrálnom území Obce Nižná. [6]

Pamiatková ochrana
Konzervácia.
 

Prvé praktické kroky podnikol miestny ochranár Ing. Milan Krupa v rokoch 1972 - 1980, kedy sa pod jeho vedením podarilo odkryť a zdokumentovať objekt hámra, ale aj predísť ešte väčšej demolácii objektu rôznymi firmami súkromnými osobami. Záchranárske práce začali od nuly a bez koruny. V rokoch 1991 – 1997 sa počas letnej sezóny na záchranárskych prácach odpracovalo 22 tisíc dobrovoľných hodín a preinvestovalo viac ako 850 000,- Sk. Príbeh Františkovej huty a zápas o jej záchranu inšpiroval skupinu ďalších, ktorí v marci 1996 založili Nadáciu národný trust pre historické miesta a krajinu Slovenska. Jej poslaním je záchrana historických objektov. Huta bola prvým objektom v ich majetku. Predmetom súčasnej ochrany je jedinečný pozostatok továrenskej haly, vysokej pece a niektorých zariadení (hámor, prívodný a odpadový kanál, dúchadlová komora atď.). Objekt mal byť citlivo zakonzervovaný. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav technickej pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí za obcou smerom na Zuberec, na Studenom potoku pred ústím do rieky Orava. [8]
Fotogaléria
Nižná - Františkova huta / Hámor foto © Viliam Mazanec 8/2002Nižná - Františkova huta / Hámor foto © Viliam Mazanec 8/2002Nižná - Františkova huta / Hámor foto © Viliam Mazanec 8/2002Nižná - Františkova huta / Hámor foto © Viliam Mazanec 8/2002Nižná - Františkova huta / Hámor foto © Viliam Mazanec 8/2002Nižná - Františkova huta / Hámor foto © Viliam Mazanec 8/2002Nižná - Františkova huta / Hámor foto © Viliam Mazanec 8/2002Nižná - Františkova huta / Hámor foto © Viliam Mazanec 8/2002Nižná - Františkova huta / Hámor foto © Viliam Mazanec 8/2002Nižná - Františkova huta / Hámor foto © Hana Farkašová 7/2013Nižná - Františkova huta / Hámor foto © Hana Farkašová 7/2013Nižná - Františkova huta / Hámor foto © Hana Farkašová 7/2013Nižná - Františkova huta / Hámor foto © Hana Farkašová 7/2013
Poznámky
[1] LIPTAYOVÁ, Zuzana: Podbiel. In: Pamiatky a múzeá, 2002, č. 4. s. 54.
[2] www.vkco.sk (16.10.2015)
[3] JANKŮ, Jana: Oravský hámor bol impulzom celoslovenských aktivít na záchranu historicko-kultúrnych objektov a pamiatok. www.etrend.sk, 9.8.2000 (16.10.2015)
[4] www.filmovamista.cz (16.10.2015)
[5 - 6] www.nizna.sk (16.10.2015)
[7] www.vkco.sk (16.10.2015)
[8] LIPTAYOVÁ, Zuzana: Podbiel. In: Pamiatky a múzeá, 2002, č. 4. s. 54.
Bibliografia
www.nizna.sk
GPS
49.297623, 19.507619
49°0 17' 51.44", 19°0 30' 27.43"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk