Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nižná Jablonka - Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Nižná Jablonka, okres Humenné, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne barokový kostol z roku 1752. Rozšírený a upravený podľa miestnej tradície barokovo-klasicistických kostolov bol v roku 1811. Stavba však nepatrí do skupiny východoslovenských kostolov projektovaných tereziánskou stavebnou kanceláriou, lebo nemá rituálnu trojpriestorovosť, ale riadi sa pôdorysnou koncepciou prvej stavebnej etapy. [1] Ide o jednoloďový obdĺžnikový priestor s oblým uzáverom a širokou vstavanou vežou, ktorá je krytá malou barokovou baňou. Fasáda je hladká a členená polkruhovo zakončenými oknami.
 

Vnútorné zariadenie je zo začiatku 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na vyvýšenine v severozápadnej časti obce. Vedľa kostola je cintorín.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 381.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 381.
GPS
49.127273, 22.083019
49°007'38.2"N 22°004'58.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk