Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nižná Kamenica - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Nižná Kamenica, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Neskoroklasicistický kostol postavený v roku 1840. Obnovený bol v roku 1951. Sieňový priestor má polkruhový uzáver a rovný strop. Silne akcentovaná predstavaná veža bola kedysi členená lizénami. Je krytá laternovou zvonicovou strechou. Nad vstupom je malé termové okno. [1] Fasády sú hladké, členené polkruhovo zakončenými oknami.
 

Zariadenie je z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 381.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 381.
GPS
48.762252, 21.479816
48°45'44.1"N 21°28'47.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk