Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nižná Myšľa - Kostol sv. Mikuláša biskupa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Nižná Myšľa, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Je to už najmenej tretia stavba kostola na tom istom mieste. Z historických materiálov je známy pravdepodobne prvý chrám, ktorý stál už v 13. storočí a bol bazilikálneho typu. Bola to majestátna románska stavba, ktorá je čiastočne viditeľná na starej pečati. Tento honosný prepoštský chrám bol zničený protestantmi v 16. - 17. storočí. [1]
 

V poradí druhý kostol postavili v roku 1660 kalvíni, pričom využili aj múry rozváľanej baziliky. Kostol postavili v renesančnom slohu, bez veže. Barokovú vežu postavili až jezuiti, a to v roku 1768. Okrem veže dobudovali pravdepodobne aj sakristiu a prestavali svätyňu. [2]
 

Dodnes zachovaný barokovo-klasicisticky kostol bol postavený v rokoch 1805 – 1807 na mieste pôvodného kostola. V roku 1885 búrka strhla strechu a vážne poškodila statiku kostola. [3] Renovovaný bol v roku 1887. [4]
 

Kostol je jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria a do štítového priečelia vstavanou vežou, ktorá tvorí mierny rizalit. Nad polkruhovo zakončeným vchodom bol letopočet dokončenia stavy (1827), kedy zastrešili vežu. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami, ktorých medziklenbové pásy dosadajú na rímsy pilastrov. Fasády sú na štítovom priečelí a na veži členené kordónovou rímsou a nárožnými pilastrami. Vnútorné zariadenie je zo začiatku 20. storočia. [5] Dĺžka chrámu je 34 m a šírka 10,8 m. [6]
 

V interiéri sa nachádza niekoľko zaujímavých kultúrnych pamiatok:
 

- sústava oltárov z roku 1924, vyrobené v Červenom Kostelci v dielni majstra B. Kafku - hlavný oltár s plastikami sv. Mikuláša, Petra a Pavla, bočné oltáre Ružencovej P.Márie a sv. Jozefa – sú typickou ukážkou eklektizmu - v ich umeleckom stvárnení sa nachádza viacero štýlov,
 

- barokovo-klasicistická kazateľnica z 19. storočia,
 

- jednokrídlové dvere do sakristie z roku 1808,
 

- oktogonálna kamenná renesančná krstiteľnica s medenou nádobou, bez pôvodného vrchnáka zo 17. storočia,
 

- klasicistický drevený kríž a dve polychrómované barokové plastiky Panny Márie a sv. Jána, umiestnené nad spovednicou z 18. storočia,
 

- závesný barokový kríž z 18. storočia – v sakristii,
 

- dubové stupnicové schodisko na chór,
 

- organ zn. Rieger z roku 1822,
 

- barokový kalich z 18. storočia,
 

- vzácne zdobená neobaroková monštrancia z roku 1926. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Oprava kostola sa uskutočnila v roku 1983, kedy bol vymaľovaný interiér kostola. V roku 1994 získal sakrálny objekt kvadrikovú fasádu. V roku 2003 bola prestavaná svätyňa a osadený pevný oltár. [8]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí vo východnej časti obce.
Fotogaléria
Nižná Myšľa - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 9/2014Nižná Myšľa - Kostol sv. Mikuláša biskupa (pri západe slnka) foto © Viliam Mazanec 9/2014Nižná Myšľa - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 9/2014Nižná Myšľa - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 9/2014Nižná Myšľa - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 9/2014Nižná Myšľa - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 9/2014Nižná Myšľa - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 9/2014Nižná Myšľa - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 9/2014Nižná Myšľa - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 9/2014Nižná Myšľa - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 9/2014Nižná Myšľa - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 9/2014Nižná Myšľa - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 9/2014Nižná Myšľa - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 9/2014Nižná Myšľa - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 9/2014Nižná Myšľa - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 9/2014Nižná Myšľa - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 9/2014Nižná Myšľa - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 9/2014Nižná Myšľa - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 9/2014Nižná Myšľa - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 9/2014Nižná Myšľa - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 9/2014Nižná Myšľa - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 9/2014Nižná Myšľa - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 9/2014Nižná Myšľa - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 9/2014Nižná Myšľa - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 9/2014Nižná Myšľa - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 9/2014Nižná Myšľa - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 9/2014Nižná Myšľa - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 9/2014Nižná Myšľa - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 9/2014Nižná Myšľa - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 9/2014Nižná Myšľa - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 9/2014Nižná Myšľa - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 9/2014Nižná Myšľa - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 9/2014Nižná Myšľa - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 9/2014Nižná Myšľa - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 9/2014
Poznámky
[1 - 3] www.farnostniznamysla.sk (7.11.2014)
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 382.
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 382.
[6 - 8] www.farnostniznamysla.sk (7.11.2014)
Bibliografia
www.niznamysla.sk
GPS
48.622811, 21.367238
48°37'22.1"N 21°22'02.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk