Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nižná Pokoradz - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Dolná Pokoradz, Uhorská Pohoradz
Lokalita
obec Rimavská Sobota, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Novoklasicistický kostol postavený na staršom základe, rozšírený a prebudovaný v roku 1891. Sieňový priestor s rovným uzáverom, rozšírený transeptom. Má rovné stropy. Fasády s lizénovým rámovaním, na transepte je trojhranný štít. Predstavaná štvorpodlažná veža s nárožnými pilastrami a kordónovými rímsami je zastrešená plochou cibuľou, z ktorej vyrastá štíhly ihlan. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nižná Pokoradz je mestská časť Rimavskej Soboty.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 383.
GPS
48.407630, 20.027118
48°24'27.5"N 20°01'37.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk