Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nižná (pri Piešťanoch) - Kostol sv. Štefana kráľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Nižná, okres Piešťany, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Na mieste kostola stála v minulosti kaplnka, postavená v roku 1645. Kostol dokončili v roku 1682. Prestavali ho v roku 1900. Je to jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý valenou lunetovou klenbou. Po oboch stranách presbytéria sú štvorcové sakristie s valenou klenbou. Na portáli južnej sakristie je nápis a datovanie vzťahujúce sa na stavbu objektu. Na osi hlavnej fasády je vysoká, do pôdorysu kostola vtiahnutá veža s ihlanovou strechou. [1] Fasády sú členené pilastrami.
 

Vnútorné zariadenie je romantické zo začiatku 20. storočia. Výmaľba je od Štefana Enhoffa. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 380.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 380.
Bibliografia
www.obecnizna.sk
GPS
48.536618, 17.655511
48°32'11.8"N 17°39'19.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk