Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nižná Radvaň (Radvaň nad Laborcom) - Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Radvaň nad Laborcom, okres Medzilaborce, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kostol postavený v roku 1784 podľa projektu stavebného úradu z tereziánskych čias. Jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou vežou na západnou priečelí. Veža je krytá trojstupňovou barokovou kupolou. [1] Fasády sú hladké a členené polkruhovo zakončenými oknami.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v juhozápadnej časti obce. Vedľa kostola je cintorín.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 383.
Bibliografia
www.obecradvan.sk
GPS
49.125124, 21.923821
49°007'30.4"N 21°055'25.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk