Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nižná Rybnica - Chrám Presvätej Bohorodičky Ochrankyne
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Nižná Rybnice
Lokalita
obec Nižná Rybnica, okres Sobrance, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Novoklasicistický kostol postavený v roku 1908. Jednoloďový priestor s polkruhovým uzáverom presbytéria a do štítového priečelia vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami, pričom medziklenbové pásy dosadajú na rímsy pilastrov. Fasády sú členené polkruhovo ukončenými oknami a lizénami, ktoré na veži tvoria nárožné rámovanie. Veža vystupujúca z priečelia ako rizalit je krytá cibuľovitou kupolou s laternou. [1]
 

Vnútorné zariadenie je novšie. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v južnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 383.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 383.
GPS
48.742936, 22.144797
48°44'34.6"N 22°08'41.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk