Kláštory   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nižná Šebastová (Prešov) - Kláštor františkánov a Kostol Najsvätejšieho Mena Ježiš a Mária
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj
Fotogaléria
Nižná Šebastová - Kláštor františkánov foto © Viliam Mazanec 6/2012Nižná Šebastová - Kláštor františkánov foto © Viliam Mazanec 6/2012Nižná Šebastová - Kláštor františkánov foto © Viliam Mazanec 6/2012Nižná Šebastová - Kláštor františkánov foto © Viliam Mazanec 6/2012Nižná Šebastová - Kláštor františkánov foto © Viliam Mazanec 6/2012Nižná Šebastová - Kláštor františkánov foto © Viliam Mazanec 6/2012Nižná Šebastová - Kláštor františkánov foto © Viliam Mazanec 6/2012Nižná Šebastová - Kláštor františkánov foto © Viliam Mazanec 6/2012Nižná Šebastová - Kláštor františkánov foto © Viliam Mazanec 6/2012Nižná Šebastová - Kláštor františkánov foto © Viliam Mazanec 6/2012Nižná Šebastová - Kláštor františkánov foto © Viliam Mazanec 6/2012Nižná Šebastová - Kláštor františkánov foto © Viliam Mazanec 6/2012Nižná Šebastová - Kláštor františkánov foto © Viliam Mazanec 6/2012Nižná Šebastová - Kláštor františkánov foto © Viliam Mazanec 6/2012Nižná Šebastová - Kláštor františkánov foto © Viliam Mazanec 6/2012Nižná Šebastová - Kláštor františkánov foto © Viliam Mazanec 6/2012Nižná Šebastová - Kláštor františkánov foto © Viliam Mazanec 6/2012Nižná Šebastová - Kláštor františkánov foto © Viliam Mazanec 6/2012Nižná Šebastová - Kláštor františkánov foto © Viliam Mazanec 6/2012Nižná Šebastová - Kláštor františkánov foto © Viliam Mazanec 6/2012Nižná Šebastová - Kláštor františkánov foto © Viliam Mazanec 6/2012
Bibliografia
CHMELINOVÁ, Katarína: Kaplnka sv. Františka v kláštornom kostole v Nižnej Šebastovej. In: Kolektív autorov: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2007. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, konanej v Trnave 24. a 25. októbra 2007. Trnava: BEN, 2008. s. 81 - 89.
SNAKOVÁ, Martina: Archívno-historický výskum františkánskeho kostola a kláštora v Prešove-Nižnej Šebastovej. In: Monument revue, I., 2012, č. 2, s. 13 - 17.
www.niznasebastova.sk
www.presov.sk
GPS
49.020661, 21.281423
49°0 1' 14.38", 21°0 16' 53.12"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk