Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nižná Šebastová (Prešov) - klasicistický kaštieľ
Lokalita
obec Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ z prvej polovice 19. storočia s neskoršími úpravami. Kaštieľ je dvojpodlažná stavba blokovej trojtraktovej dispozície s hlavnou fasádou poschodovou a bočnými prízemnými. Bočné fasády s manzardovou strechou majú dvojitý trojhranný štít. Hlavná fasáda má stredný trojosový plochý rizalit s tympanónom, na ktorom boli pôvodne štuky. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je narušené modernou výstavbou. Dnes sa kaštieľ využíva ako reštaurácia.
Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Nižná Šebastová foto © Viliam Mazanec 10/2012Kaštieľ Nižná Šebastová foto © Viliam Mazanec 10/2012Kaštieľ Nižná Šebastová foto © Viliam Mazanec 10/2012Kaštieľ Nižná Šebastová foto © Viliam Mazanec 10/2012Kaštieľ Nižná Šebastová foto © Viliam Mazanec 10/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 384.
GPS
49.019574, 21.276539
49°0 1' 10.47", 21°0 16' 35.54"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk