Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nižná Voľa - Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Nižná Voľa, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol s barokovými prvkami, ktorý postavili v rokoch 1823 – 1826 podľa projektov stavebného úradu Komory. Reštaurovaný bol koncom 19. storočia. Jednoloďová stavba s polkruhovým presbytériom, pristavanou južnou sakristiou a predstavanou západnou vežou. V interiéri je objekt zaklenutý pruský klenbami s dvojitými klenbovými pásmi, ktoré dosadajú na pilastre. Fasáda je členená lizénami a polkruhovo zakončenými oknami. [1] Veža je krytá barokovou baňou.
 

Hlavný oltár má ústredný obraz Narodenia Panny Márie od J. Takácsa z roku 1889. Voľný obraz Panny Márie s Ježiškom je z druhej polovice 18. storočia a Škapuliarskej Panny Márie od A. Zompha z roku 1858. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 386.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 386.
GPS
49.224016, 21.369259
49°13'26.5"N 21°22'09.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk