Ľudová architektúra   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nižné Repaše - pamiatková zóna
Lokalita
obec Nižné Repaše, okres Levoča, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Základom zástavby rozťahanej potočnej radovej dediny s reťazovou zástavbou okolo cesty sú dvoj a trojpriestorové zrubové domy na stredne vysokých kamenných podmurovkách, niekedy s kamennou zaklenutou pivničkou sprístupnenou zo štítovej steny. Neomietané domy sú kryté sedlovými strechami s pôvodnou šindľovou krytinou. Štíty striech sú doštené s ostreším a zakončuje ich kolík. Najstaršie domy podľa datovania na stropnom tráme pochádzajú z druhej polovice 19. storočia a zo začiatku 20. storočia. Ich základná dispozícia je dvoj až trojpriestorová, pričom v štítovej stene je jedno až dve okná s fošňovým lemovaním do izby a menšie okienko alebo otvor presvetľujúci komoru priradenú v dispozícii vedľa nej. Niekedy sú štítové steny z tohto dôvodu širšie. Do domu sa vstupuje z dvora cez pitvor, do ktorého vedú predložené schodíky. Pitvor kryje pretiahnutá časť strechy alebo veranda nesená drevenými stĺpmi. Neskôr bol rozdelený priečkou na dve časti, pričom z voľného priestoru vznikla kuchyňa. [1]
 

Súčasťou hospodárskych dvorov niekedy uzavretých drevenými bránkami prekrytými šindľovou strieškou sú miestami murované hospodárske objekty zrubovej alebo stĺpikovej konštrukcie. Sú zvyčajne priradené za obytnými domami v otvorených dvoroch, stavané za sebou, pričom môžu byť kryté spoločnou strechou s obytným domom. Niekedy stoja voľne vo dvoroch, prípadne na podmurovke, v ktorej je pivnica. Stodoly sú zvyčajne umiestnené na konci dvora. Murované sýpky sú samostatné. Nepodpivničené domy majú vo svahu na hornom konci pri kaplnke pivničky a ich konštrukcie nadmurované z lomového kameňa sú kryté sedlovými strieškami. Na niektorých dvoroch stoja samostatné studne kryté drevenými prístreškami. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Zachovanie pôvodnej zástavby s urbanisticko-architektonickými hodnotami uprostred prírodného prostredia Levočských vrchov viedli v roku 1994 k vyhláseniu pamiatkovej zóny v obci. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav domov je dobrý. Slúžia svojmu účelu.
Prístup
Obec leží na odbočke z cesty E 50 za Levočou smerom na sever v Levočských vrchoch v doline horného toku Torysy na sútoku s Rovným potokom v nadmorskej výške 747 m v temer odlesnenom chotári. [4]
Poznámky
[1] DVOŘÁKOVÁ, Viera: Ľudová architektúra. Bratislava: DAJAMA, 2008. s. 104 - 105.
[2 - 3] DVOŘÁKOVÁ, Viera: Ľudová architektúra. s. 105.
[4] DVOŘÁKOVÁ, Viera: Ľudová architektúra. s. 104.
GPS
49.085798, 20.703361
49°005'08.9"N 20°042'12.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk