Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nižné Valice (Valice)
Lokalita
obec Valice, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kaštieľ z polovice 18. storočia. Empírovo upravený bol v roku 1843. Kaštieľ je dvojpodlažná dvojtraktová stavba obdĺžnikového pôdorysu. Hlavná fasáda má trojosový stredný rizalit, členený pilastrami a kordónovou rímsou. V štítovom tympanóne rizalitu je štuková dekorácia. Okná rizalitu majú trojhranné krepované frontóny. Hlavný vchod je z bočnej fasády. Schodište vedúce z chodby na poschodie člení stĺporadie. Miestnosti sú zaklenuté valenými a pruskými klenbami. [1]
 

Staviteľom bol pravdepodobne František Miks. Pôvodným majiteľom kaštieľa bol András Beélik. K objektu patrí aj anglický park so staršími aj cudzokrajnými stromami. Stavba patrí medzi najkrajšie gemerské klasicistické kaštiele, ktorá si zachovala jedinečné, pre kraj typické zelené drevené žalúzie. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý.
 

Dnes kaštieľ slúži ako škôlka a z časti ako obecný úrad. [3]

Prístup
Stojí v juhovýchodnej časti obce (na začiatku obce).
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 388.
[2 - 3] www.gemerprodukt.sk (1.8.2013)
GPS
48.447708, 20.198763
48°26'51.8"N 20°11'55.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk