Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nižný Čaj - Kostol Krista Kráľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Nižný Čaj, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1926. Stavbu inšpirovali domáce klasicistické kostoly a dekoračné prvky neogotiky. Jednoloďový kostol s polygonálnym uzáverom presbytéria. V strede štítovej fasády má malú murovanú vežičku na dvoch konzolách. Priečelie je členené stupňovite vedeným slepým oblúčikovým vlysom. Na veži je letopočet 1926. Portálový výstupok s otvoreným trojhranným supraportovým frontónom a reliéfom horiaceho srdca na polkruhovej ploche nadpražia. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby objektu. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 388.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 388.
Bibliografia
www.niznycaj.eu
GPS
48.666374, 21.396806
48°39'59.0"N 21°23'48.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk