Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nižný Hrabovec - Chrám Zoslania Ducha svätého
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Nižný Hrabovec, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1825 podľa projektov tereziánskej stavebnej kancelárie z konca 18. storočia. Jednolodie s predstavanou vežou a neskôr pristavanou sakristiou. Veža má skosené hrany a je zastrešená zvonovitou prilbou s laternou. [1] Fasády sú hladké, členené polkruhom ukončenými oknami.
 

Vnútorné zariadenie podľa východného rítu, novšie, z pôvodného ikonostasu ostal iba obraz Madony, Krista Kráľa a Zoslania sv. Ducha, všetky z čias stavby kostola. [2]
 

Zo štúdia archívnych dokumentov vyplýva, že gréckokatolíci, ktorých potomkovia tu žijú podnes oblasť Nižného Hrabovca, kolonizovali koncom posledného desaťročia 17. storočia. Krátko po príchode si gréckokatolícki veriaci okolo roku 1700 postavili drevený chrám Nanebovzatia Panny Márie, pri ktorom bol cintorín a fara. Po zriadení farnosti v Poši sa v roku 1814 stal Nižný Hrabovec jej filiálnou obcou. V roku 1820 sa začalo s výstavbou nového chrámu Zoslania svätého Ducha, ktorá bola ukončená v roku 1825. Gréckokatolícku cirkev ,,zrušili“ 28. apríla 1950 na tzv. Prešovskom sobore. Katolíckych kňazov východného obradu tak vystriedali pravoslávni. V gréckokatolíckom chráme Zoslania svätého Ducha v tom čase odstránili ikonostas, z ktorého sa zachovali iba tri ikony. Činnosť gréckokatolíckej cirkvi bola obnovená v roku 1968. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Nižný Hrabovec - Chrám Zoslania Ducha svätého foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Chrám Zoslania Ducha svätého foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Chrám Zoslania Ducha svätého foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Chrám Zoslania Ducha svätého foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Chrám Zoslania Ducha svätého foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Chrám Zoslania Ducha svätého foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Chrám Zoslania Ducha svätého foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Chrám Zoslania Ducha svätého foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Chrám Zoslania Ducha svätého foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Chrám Zoslania Ducha svätého foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Chrám Zoslania Ducha svätého foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Chrám Zoslania Ducha svätého foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Chrám Zoslania Ducha svätého foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Chrám Zoslania Ducha svätého foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Chrám Zoslania Ducha svätého foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Chrám Zoslania Ducha svätého foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Chrám Zoslania Ducha svätého foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Chrám Zoslania Ducha svätého foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Chrám Zoslania Ducha svätého foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Chrám Zoslania Ducha svätého foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Chrám Zoslania Ducha svätého foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Chrám Zoslania Ducha svätého foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Chrám Zoslania Ducha svätého foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Chrám Zoslania Ducha svätého foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Chrám Zoslania Ducha svätého foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Chrám Zoslania Ducha svätého foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Chrám Zoslania Ducha svätého foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Chrám Zoslania Ducha svätého foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Chrám Zoslania Ducha svätého foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Chrám Zoslania Ducha svätého foto © Viliam Mazanec 9/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 388.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 388.
[3] www.grkatniznyhrabovec.sk (28.12.2017)
GPS
48.856771, 21.757203
48°51'24.4"N 21°45'25.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk