Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nižný Hrabovec - Kostol sv. Štefana kráľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Nižný Hrabovec, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený začiatkom druhej polovice 16. storočia ako protestantský. V 17. a 18. storočí ho viackrát upravili. V roku 1856 bol rozšírený prístavbou bočnej lode. Po poškodení v druhej svetovej vojne ho opravili až v roku 1958. Ide o jednoduchý, pôvodne jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Na severnej strane presbytéria je pristavaná sakristia a na južnej strane lode je väčšia kaplnka, ktorá je širokou arkádou pripojená k lodi, takže tvorí akúsi bočnú loď. Veža má hrotivé okná a vysokú ihlanovú strechu. [1] Fasády kostola sú hladké.
 

Vnútorné zariadenie je novšie s čiastočným použitím starších častí pôvodného inventára – obraz sv. Štefana kráľa, malý oltár s obrazom Krista pod krížom. [2]
 

Najpočetnejšia vrstva obyvateľstva v obci je rímskokatolíckeho náboženstva. Na bohoslužby slúži nový kostol Nanebovzatia Panny Márie, ktorý je dominantou obce. [3] V roku 1992 bola začatá výstavba kostola. Konsekrovaný bol 1. septembra 1996, v tento deň sa prestal používať starý kostol. [4]
 

1.7.2010 bola zriadená farnosť Nižný Hrabovec. Farská budova je spojená s kostolom. Pôvodný sakrálny objekt bol upravený pre potreby Domu smútku. [5]
 

Dejiny rímskokatolíckej cirkvi v obci sú spojené s farnosťou Nižný Hrušov, ktorej bol Nižný Hrabovec fíliou. Podľa vizitácie z roku 1866 bola v Nižnom Hrabovci evanjelická fara. V roku 1735 prevzali kostol v obci katolíci a bol zasvätený Nanebovstúpeniu Pána. V rokoch 1764 – 1769 prestavali - postavili nový Kostol sv. Petra a Pavla apoštolov. V 19. storočí bol kostol opravený a bola k nemu pristavená sakristia. Novým patrónom kostola sa stal sv. Štefan, kráľ. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Nižný Hrabovec - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Viliam Mazanec 9/2019Nižný Hrabovec - Kostol sv. Štefana kráľa a kríž pri kostole foto © Viliam Mazanec 9/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 388.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 388.
[3] www.niznyhrabovec.sk (16.5.2018)
[4] https://sk.wikipedia.org/wiki/Nižný_Hrabovec (16.5.2018)
[5] www.niznyhrabovec.sk (16.5.2018)
[6] https://sk.wikipedia.org/wiki/Nižný_Hrabovec (16.5.2018)
GPS
48.853911, 21.757015
48°51'14.1"N 21°45'25.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk