Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nižný Hrušov - Kostol Najsvätejšieho Tela a Krvi Pána
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Hrušovník, Hrušov
Lokalita
obec Nižný Hrušov, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v rokoch 1905 – 1910 v pseudorománskom slohu. Jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria, priečnou loďou a predstavanou vežou. V exteriéri je členená dekoratívnymi opornými piliermi a bočnými štítmi transeptu, ktoré vytvárajú rytmus okenných osí. Na južnej a západnej fasáde sú vstupné portály s vysunutým štítom na stĺpoch respektíve na bočnej stene. Západná veža je štvorpodlažná a na najvyššom poschodí má zvukové arkády, riešené na spôsob románskej stĺpikovej galérie. Ihlanová strecha dosadá na trojhranné štíty, na ktorých je ciferník hodín. Plocha omietky bola kedysi na celej fasáde členená horizontálnou bosážou. Na podstrešnom páse je plochý oblúčikový vlys. [1]
 

Vnútorné zariadenie pochádza z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 389.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 389.
Bibliografia
www.niznyhrusov.sk
GPS
48.807266, 21.778027
48°48'26.2"N 21°46'40.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk