Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nižný Kručov - Kostol Premenenia Pána
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Uhorský Kručov, Kručov pri Vranove
Lokalita
obec Nižný Kručov, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1796 bez veže. V roku 1814 ho opravili a doplnili malou vežou na streche. Po druhej svetovej vojne bol sakrálny objekt pokrytý novou strechou, pričom vymenili aj vežičku. Ide o jednoloďovú stavbu s polkruhovým uzáverom presbytéria. V lodi sú dve klenbové polia pruskej klenby, delené pásom dosadajúcim na bočné pilastre. Fasáda je členená lizénami a podstrešnou rímsou. Nad vstupným portálom je malé okrúhle okienko. [1]
 

Hlavný oltár s obrazom Premenenia Pána bol klasicistický a pochádzal z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 390.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 390.
Bibliografia
www.niznykrucov.sk
GPS
48.910489, 21.655989
48°54'37.8"N 21°39'21.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk