Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nižný Medzev (Medzev) - Mariánsky stĺp
Lokalita
obec Medzev, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Barokový morový stĺp z 18. storočia, podstavec je z roku 1907. [1] Bol postavený na pamiatku zažehnania morových epidémií, ktoré Medzev zasiahli štyrikrát, posledná v roku 1715. Existenciu stĺpa potvrdzujú listiny z roku 1771. V historických listinách z rolu 1734, obsahujúcich údaje o prestavbe rímsko-katolíckeho kostola Narodenia Panny Márie po vyhorení dreveného kostolíka, nie sú uvedené žiadne údaje, ktoré by potvrdzovali existenciu stĺpa alebo plastiky situovanej na námestí. Možno teda predpokladať, že toto sochársko-architektonické dielo vzniklo v rozpätí rokov 1735 – 1771. Renovácia morového stĺpu a jeho figurálnej výzdoby z roku 1907 je zaznamenaná v nápise na čelnej strane podstavca. [2]
 

Mariánsky stĺp tvorí architektonický prvok zložený zo stĺpu kruhového prierezu ukončeného na vrchole jednoduchým oblým prstencom, s hladkým driekom, osadeného na hlavicu podstavca. Podstavec je ukončený šesťhrannou základňou s dvoma schodiskovými stupňami a figurálnou výzdobou súsošia. V strednej časti podstavca je vytesaný latinský nápis s dátumom renovácie. Na vrchole stĺpa je na korintskej štvorbokej hlavici umiestnená socha Panny Márie Immaculaty, obrátenou na severozápad a na každej strane trojbokého podstavca je štvorcová plocha a na ktorej je na východnej strane umiestnená socha sv. Róchusa, na severozápade socha sv. Floriána a na juhozápade socha sv. Jána Nepomuckého. Celková výška stĺpa je 7,10 m. [3]
 

V roku 1907 bola vykonaná renovácia podstavca stĺpa a schodiskovej bázy. Figurálna kompozícia zostala zachovaná, do podstavca bola osadená kamenná platňa s vytesaným textom. Text je v nasledujúcom znení: [4]
 


 

JUSTICIA AC PIETAS
 

ICONUM HANC ISTAM
 

UTERI VERGINAE USQUE
 

LABE ORIGINALI
 

CONCEPTAE UT POPULIS
 

SIT CARITAS PAR
 

UBERTAS IPSA APUD
 

FILIUM INTERPELLANTE
 

RENOV 1907

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Vlastník kultúrnej pamiatky Mesto Medzev podalo dňa 22. novembra 2007 žiadosť na rekonštrukciu Mariánskeho morového stĺpu. Na základe schválenia žiadosti bola vykonaná celková rekonštrukcia Morového stĺpu Panny Márie Immaculaty, ktorá bola ukončená koncom roka 2008 a 11. januára 2009 po svätej omši bol stĺp požehnaný košickým arcibiskupom, metropolitom J.E. Mons. Alojzom Tkáčom. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je veľmi dobrý.
Prístup
Morový stĺp Panny Márie Immaculaty sa nachádza v centrálnej časti Mariánskeho námestia. [6]
Fotogaléria
Nižný Medzev (Medzev) - Mariánsky stĺp foto © Viliam Mazanec 8/2016Nižný Medzev (Medzev) - Mariánsky stĺp foto © Viliam Mazanec 8/2016Nižný Medzev (Medzev) - Mariánsky stĺp foto © Viliam Mazanec 8/2016Nižný Medzev (Medzev) - Mariánsky stĺp foto © Viliam Mazanec 8/2016Nižný Medzev (Medzev) - Mariánsky stĺp foto © Viliam Mazanec 8/2016Nižný Medzev (Medzev) - Mariánsky stĺp foto © Viliam Mazanec 8/2016Nižný Medzev (Medzev) - Mariánsky stĺp foto © Viliam Mazanec 8/2016Nižný Medzev (Medzev) - Mariánsky stĺp foto © Viliam Mazanec 8/2016Nižný Medzev (Medzev) - Mariánsky stĺp foto © Viliam Mazanec 8/2016Nižný Medzev (Medzev) - Mariánsky stĺp foto © Viliam Mazanec 8/2016Nižný Medzev (Medzev) - Mariánsky stĺp foto © Viliam Mazanec 8/2016Nižný Medzev (Medzev) - Mariánsky stĺp foto © Viliam Mazanec 8/2016Nižný Medzev (Medzev) - Mariánsky stĺp foto © Viliam Mazanec 8/2016Nižný Medzev (Medzev) - Mariánsky stĺp foto © Viliam Mazanec 8/2016Nižný Medzev (Medzev) - Mariánsky stĺp foto © Viliam Mazanec 8/2016Nižný Medzev (Medzev) - Mariánsky stĺp foto © Viliam Mazanec 8/2016Nižný Medzev (Medzev) - Mariánsky stĺp foto © Viliam Mazanec 8/2016Nižný Medzev (Medzev) - Mariánsky stĺp foto © Viliam Mazanec 8/2016Nižný Medzev (Medzev) - Mariánsky stĺp foto © Viliam Mazanec 8/2016Nižný Medzev (Medzev) - Mariánsky stĺp foto © Viliam Mazanec 8/2016
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 308.
[2 - 6] www.medzev.info/mesto/zaujimavosti/stlp/ (16.7.2017)
Bibliografia
www.medzev.sk
GPS
48.699623, 20.892129
48°41'58.6"N 20°53'31.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk