Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nižný Mirošov - Chrám sv. Michala archanjela
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Nižný Mirošov, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1926. Je to murovaná neobaroková stavba. Po roku 1945 bol sakrálny objekt obnovený. Ide o jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria. Na západnej fasáde je vstavaná veža s bočnými volútami, spojená so šírkou lode. Nad vstupným portálom je letopočet. [1] Veža je krytá neobarokovou baňou s laternou. Fasády sú hladké.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 390.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 390.
GPS
49.362165, 21.474460
49°21'43.8"N 21°28'28.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk