Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nižný Tvarožec - Chrám Povýšenia sv. Kríža
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Nižné Tvarožce
Lokalita
obec Nižný Tvarožec, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kostol s klasicistickými detailmi, postavený v roku 1777 podľa projektu stavebnej kancelárie tereziánskej Komory. Jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria a s loďou rozšírenou dvoma bočnými kaplnkami. Na západnej strane stojí veža. Presbytérium je kryté plytkou konchou, loď pruskými klenbami. Fasády sú hladké. Veža s nárožnými lizénami je zakončená barokovou baňou. [1]
 

Interiér kostola má rokokové nástenné maľby od K. Voluckého (sv. Trojica, štyria evanjelisti, Nájdenie sv. Kríža, Panna Mária, sv. Helena, Kristus nesie kríž, Sťatie sv. Jána Krstiteľa atď.). Nástenné maľby sú signované a datované. [2]
 

Hlavný oltár s predstavaným ikonostasom je členený akantovou ornamentikou, točenými stĺpmi a úponkami vínnej révy. Klasicistická kazateľnica pochádza z druhej polovice 18. storočia a má obrazy od K. Voluckého. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v inventári kostola uvádza neskorobarokové svietniky z 18. storočia a barokový kalich z 18. storočia. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 391.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 391.
GPS
49.362406, 21.184427
49°21'44.7"N 21°11'03.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk