Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nižný Žipov - Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Uhorský Žipov
Lokalita
obec Nižný Žipov, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kostol postavený na spôsob cirkevných stavieb tereziánskej stavebnej kancelárie v roku 1793. Obnovili ho v roku 1900, 1921 a 1950. Je to jednoloďový priestor s polkruhovo zakončeným presbytériom a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý valenou klenbou. Fasády sú členené lizénami a podstrešnou rímsou. Štvorpodlažná veža je v hornej časti členená nárožnými pilastrami a jej baroková trojstupňová kupolovitá prilba dosadá na terčíkovú rímsu. [1]
 

Hlavný oltár má obraz patrónky veriacich aj chrámu, pred oltárom je nový ikonostas, v ktorom sú umiestnené štyri obrazy a súbor menších obrazov podľa tradície východnej cirkvi. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia:
 

1957 – výmena oltára,
 

1978 – vnútorná maľba,
 

1985 – vonkajšia omietka. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 392.
[2 - 3] www.niznyzipov.sk (2.1.2017)
Bibliografia
www.niznyzipov.sk
GPS
48.581470, 21.639227
48°34'53.3"N 21°38'21.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk