Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nižný Žipov - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Uhorský Žipov
Lokalita
obec Nižný Žipov, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1811 (1818?). Veža pribudovaná v roku 1827 bola zastrešená gotizujúcim ihlanom začiatkom 20. storočia. Obdĺžnikový priestor je zakrytý rovným stropom. Fasády sú členené lizénovým rámovaním. Na čelnej fasáde stojí štvorpodlažná predstavaná veža, delená kordónovými rímsami, v hornej časti pilastrami. Nad portálom sa nachádza datovanie a termálne okno. [1]
 

V máji roku 1861 kostol vyhorel. V roku 1920 znovu kostol vyhorel so všetkým zariadením. V roku 1922 bol daný opäť do užívania, ale dokončili ho až v roku 1959. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 392.
[2] www.niznyzipov.sk (2.1.2017)
Bibliografia
www.niznyzipov.sk
GPS
48.582146, 21.636850
48°34'55.7"N 21°38'12.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk