Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nová Baňa - Banícka kaplnka
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Nová Baňa, okres Žarnovica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Banícka kaplnka bola postavená v roku 1822. [1] Ide o malý sakrálny objekt s rovným oltárnym uzáverom a otvoreným priečelím. Fasády sú hladké. Kaplnka je zakončená nízkym ihlancom.
 

Novobančania sú právom hrdí na banícku tradíciu svojich predkov, lebo nejeden z nich si našiel v rodostrome odkaz, že mal predkov, ktorí pracovali v baniach. Sviatok sv. Anny bol a je vždy symbolom ochrany baníkov v Novej Bani. Svätá Anna bola ochrankyňou ťažko pracujúcich, ochrankyňou rodiny. Modlievali sa k nej v čase sucha i búrok. V roku 1822 mesiac jún, podľa zápisov vo farskej kronike, bol mesiacom veľkého sucha, ktoré pripravilo Novobančanov o úrodu. Od roku 1822 svojou prítomnosťou na Starom Handli na halde štôlne Trojkráľovej je kaplnka pamätníkom prosieb a zbožnosti baníkov v pomoci pri ich náročnej práci v podzemí. [2]
 

Dňa 12. septembra 1822 bola banícka kaplnka požehnaná dôstojným pánom farárom Andrejom Petykóm a v nedeľu 24. júla 2022 (po rekonštrukcii) požehnaná Mons. Petrom Mišíkom. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Obnovená bola v roku 2022. Vynovená banícka kaplnka k svojmu 200. výročiu dostala okrem rekonštrukcie aj technické vybavenie a úpravu okolia. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severnej časti mesta.
Poznámky
[1 - 4] LAUKOVÁ, Oľga – ŠUBOVÁ, Lenka: Banícka kaplnka – posvätné miesto baníckej slávy. 2.8.2022 www.novabana.sk/aktuality/oznamy/banicka-kaplnka-magicke-miesto-banickej-slavy (30.1.2023)
Bibliografia
www.novabana.sk
GPS
48.432343, 18.638458
48°25'56.4"N 18°38'18.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk