Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nová Baňa - zvonica
Lokalita
obec Nová Baňa, okres Žarnovica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Zvonica bola postavená v roku 1874. Vznikla ako súčasť pútnického miesta Kohútovo. Do Kaplnky Panny Márie v Kohútove, postavenej v roku 1869 z darov veriacich, chceli členovia Mariánskeho spolku umiestniť dva zvony. Upustili však od toho, nakoľko lokalizácia kaplnky a jej vzdialenosti od mesta by neumožnili, aby ich zvuk doliehal až do mesta. Zvonica práve preto bola postavená mimo areálu Kohútova, na kopci, protiľahlom ku Kalvárii. [1]
 

Vo zvonici sa nachádzali dva zvony z dielne Jozefa Pozdecha [2], ktoré boli počas prvej svetovej vojny rekvirované. Nahradili ich zvony z dielne R. Manoušek a spol. Brno – Husovice. [3]
 

Okolo zvonice bol neskôr vybudovaný rekreačný areál Zvonička. Iniciátorom postavenia budovy rekreačného areálu a sprístupnenia Zvoničky ako rekreačného miesta na posedenie a oddych bol novobanský správca farnosti – kanonik Ignác Tonhäuser. V tomto smere sa veľmi angažovali aj novobanskí drobnochovatelia (Slovenský zväz drobnochovateľov), najmä Jozef Benč a Pavol Gettler. V minulosti sa v areáli konali rôzne kultúrne podujatia, napríklad majálesy. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] Informačná tabuľa v teréne. (30.1.2023)
[2] Jozef Pozdech bol zvonolejárom, výrobcom kováčskych mechov a poľných vyhní, vynálezcom nového zostavenia zvonov a zvonovej stolice z kovaného železa. Za svoje inovačné úsilie vo zvonolejárstve a osádzaní zvonov získal na mnohých umeleckých a priemyselno-hospodárskych výstavách nejedno ocenenie nielen v mestách Uhorska, ale aj vo Viedni, v Paríži a Moskve. Najcennejšie ocenenie získal na Svetovej výstave v roku 1873 vo Viedni – záslužný zlatý kríž s korunou a medailu za pokrok. Informačná tabuľa v teréne. (30.1.2023)
[3] Zvonolejárska továreň R. Manoušek a spol. bola založená v roku 1908. Jej zakladateľ Rudolf Manoušek štúdiom literatúry a praktickým overovaním určitých zákonitostí dospel k základnej konštrukcii zvonového rebra. V roku 1926 zostavil unikátnu zvonkohru pre Krajinskú výstavu v Pelhřimove. Jej 14 zvonov hralo nielen ľudové piesne, ale aj československú hymnu. Objavil jednoduchší spôsob elektrického zvoniaceho zariadenia, ktorý dal v roku 1932 patentovať. Systém inštaloval na vtedy najväčšej zvonkohre, ktorá pozostávala z 10 zvonov o celkovej váhe 10 t. Odlial ju pre Olomouc Hejčín. Informačná tabuľa v teréne. (30.1.2023)
[4] Informačná tabuľa v teréne. (30.1.2023)
Bibliografia
www.novabana.sk
GPS
48.426977, 18.646718
48°25'37.1"N 18°38'48.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk