Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nová Bystrica - Kostol sv. Jána Krstiteľa
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Nové Bystrice
Lokalita
obec Nová Bystrica, okres Čadca, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1857. Jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria a do štítového priečelia vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi, dosadajúcimi na rímsu vtiahnutých pilastrov. Chór s hladkým parapetom stojí na dvojiciach stĺpov s rímsovou hlavicou. Fasáda je členená lizénami a zakončená širokou podstrešnou rímsou. Nad vstupom je trojhranný frontón na pilastroch. [1] Veža je zakončená ihlanom.
 

Hlavný oltár je neskoroklasicistický z polovice 19. storočia, v plochej oltárnej architektúre so stĺpmi sa nachádza obraz Krstu Krista, pravdepodobne od J. B. Klemensa. Procesiová socha Panny Márie je baroková z druhej polovice 18. storočia. Obraz Ukrižovanie Krista pochádza z polovice 19. storočia. [2]
 

Obec Nová Bystrica vznikla odčlenením východnej časti Starej Bystrice. Prvá písomná zmienka je z roku 1635, no obec bola sformovaná pravdepodobne už predtým. V nasledujúcich rokoch sa prudko vyvíjala, v roku 1728 bolo v Novej Bystrici viac usadlostí ako v Starej Bystrici. Od svojho vzniku bola filiálkou farnosti v Starej Bystrici. Samostatná farnosť vznikla v roku 1789 a od toho istého roku boli vedené aj cirkevné matriky. Drevený kostol zasvätený Všetkým svätým stál pravdepodobne na mieste súčasnej farskej budovy. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 395.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 395.
[3] www.novabystrica.sk/pamiatky-zaujimavosti/kostol-jana-krstitea-v-novej-bystrici (21.12.2017)
GPS
49.344202, 19.007191
49°20'39.1"N 19°00'25.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk