Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nová Lesná - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Nová Lesná, okres Poprad, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1792. [1] Vyhorel v roku 1854. [2] Po požiari bol obnovený v roku 1859. Je to pozdĺžna sieňová stavba s pristavanou vežou, v interiéri zaklenutá kláštornou klenbou. Nad vstupom je drevená vyrezávaná empora s balustrádou. Fasády sú hladké. [3]
 

Klasicistický oltár je kazateľnicový z polovice 19. storočia. Krstiteľnica je klasicistická z polovice 19. storočia. Má bohato profilovanú nohu, okrúhlu kupu a baňovitý, volútami členený vrchnák. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Obnova fasád a vstupných dverí prebiehala v roku 1999. [5]
 

Kostol je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 917/0. [6]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centre obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 399.
[2] www.novalesna.sk/zaujimavosti-0.html (3.5.2023)
[3 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 399.
[5] www.novalesna.sk/zaujimavosti-0.html (3.5.2023)
[6] www.pamiatky.sk (3.5.2023)
Bibliografia
www.novalesna.sk
GPS
49.122946, 20.266136
49°07'22.6"N 20°15'58.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk