Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nová Lipnica (Dunajská Lužná) - zvonica
Lokalita
obec Dunajská Lužná, okres Senec, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Nová Lipnica (dnešná miestna časť Dunajskej Lužnej) [1] bola až do roku 1945 samostatnou obcou. Prvýkrát sa spomína v roku 1230 po maďarským názvom Torcs a neskôr od prvej polovice 16. storočia sa uvádza aj pod nemeckým názvom Tartschendorf. [2]
 

Zvonica v Novej Lipnici bola postavená v neogotickom slohu v roku 1864. Písomné doklady sa síce nezachovali, ale ústnym podaním sa traduje, že zvonicu dal postaviť gróf Pálffy a gróf Apponyi, ktorým v tom čase patrila väčšia časť obce. Obec nemala kostol, preto postavenie zvonice malo pre jej obyvateľov veľký význam. [3]
 

Zvonica je trojpodlažná vežovitá stavba, postavená na štvorcovom pôdoryse.
 

Pôvodne bola zvonica obkolesená palisádami (latkovou ohradou). Pred vstupom do objektu bola zhotovená otáčavá zábrana v tvare kríža. Palisády a zábrana boli z agátového dreva a zachovali sa do roku 1958. Posledné zvyšky palisádovej ohrady sa odstránili začiatkom 60. rokov 20. storočia, kedy bola ku zvonici postavená autobusová čakáreň, ktorá bola neskôr našťastie odstránená. [4]
 

Vonkajšie múry zvonice, ktoré majú viktoriánsky charakter, sú delené v dvoch miestach renesančnými rímsami. Ich propozície v uhlopriečnej línii dotvárajú hviezdicu so symbolom svetla. Okenné otvory s gotickým lomeným oblúkom umiestnené na troch stranách zvonice v úrovni zvonov sú vyplnené drevenou okenicou a slúžia ako zvukové otvory. Pod oknami sa nachádza štukový ornament. Otvor dverí je riešený podobne ako okná. Pôvodné dvere boli z dubového dreva a skladali sa z dvoch častí, z hornej pevnej časti, kde bolo zasadené fazetové okno a z dolnej časti, ktorá pozostávala z dvoch pohyblivých krídel. Z pôvodných dverí sa zachovala iba horná časť. Dolná časť dverí a kľučka sú nové. [5]
 

Na zvonici sú umiestnené dva zvony, veľký a malý. Umieračik – malý zvon sa používal na oznamovanie smutných udalostí. Na ranné, poludňajšie a večerné zvonenie sa používal veľký zvon. Každé zvonenie malo svoje opodstatnenie. Zvonenie vyzývalo ľudí k modlitbe a oznamovalo čas. Zvonár bol obvykle muž, ale v Novej Lipnici túto prácu vykonávala dva roky aj žena. Prvým zvonárom bol pán Nágl, potom pani Uherová a pán Machajda. Posledným zvonárom bol pán Lihošit, ktorého si ešte niektorí obyvatelia ešte pamätajú pod menom Janko Krásny. S jeho odchodom zaniklo v obci pravidelné zvonenie a zvonica sa využíval len na oznamovanie úmrtí a pohrebov. [6]
 

V roku 2001 dala obec odliať nový zvon, ktorý nahradil jeden z pôvodných zvonov. Oživenie tradície zvonenia v obci sa uskutočnilo 2. júla 2001 v rámci podujatia „Popoludnie generácií“. Zvony požehnal páter Vincent. Zvon umiestnený vo zvonici však nemal ten správny zvuk. V júli 2002 Jozef Boráros zo Šamorína-Mliečna odlial nový zvon. Namontovaný bol 4. septembra 2002. Na zvone je nápis: „S úctou k histórii zvon zhotovený v júli 2002.“ [7]
 

Pri príležitosti 140. výročia založenia Matice slovenskej a na sviatok Cyrila a Metoda obec Dunajská Lužná a miestny odbor Matice slovenskej 5. júla 2003 odhalili na priečelí zvonice pamätnú tabuľu na počesť hospodárskeho dvora „Svoradov“ a príchodu Slovákov z Poľska po roku 1945 do vtedajšej obce Torcs. Páter Hilár požehnal nový zvon lipnickej zvonice. [8]

Pamiatková ochrana
Objekt bol zrekonštruovaný v roku 1992, účelovo sa však nevyužíval. [9]
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v časti obce Nová Lipnica.
Fotogaléria
Dunajská Lužná - zvonica foto © Hana Farkašová 3/2016Dunajská Lužná - zvonica foto © Hana Farkašová 3/2016Dunajská Lužná - zvonica foto © Hana Farkašová 3/2016Dunajská Lužná - zvonica foto © Hana Farkašová 3/2016Dunajská Lužná - zvonica foto © Hana Farkašová 3/2016Dunajská Lužná - zvonica foto © Hana Farkašová 3/2016Dunajská Lužná - zvonica foto © Hana Farkašová 3/2016Dunajská Lužná - zvonica foto © Hana Farkašová 3/2016Dunajská Lužná - zvonica foto © Hana Farkašová 3/2016
Poznámky
[1] Obec Dunajská Lužná vznikla 1. januára 1974 z troch, pôvodne samostatných sídiel – Nových Košarísk, Jánošíkovej a Novej Lipnice. https://sk.wikipedia.org/ (19.7.2016)
[2 - 9] Informačná tabuľa v teréne. (3/2016)
GPS
48.079823, 17.275360
48°04'47.4"N 17°16'31.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk