Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nová Ľubovňa - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Nová Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka postavená v roku 1900. Pri veľkej povodni na potoku Jakubianka v roku 1957 bol sakrálny objekt staticky narušený. Neskôr kaplnku opravili. [1] Ide o jednoduchú malú kaplnku s trojuholníkovým štítom a hladkými fasádami. Vstup je polkruhovo zakončený.
 

V interiéri na drevenom podstavci je umiestnená socha sv. Jána Nepomuckého. Na stenách visia obrazy Srdca Panny Márie a Pána Ježiša. [2]
 

V ústnom podaní sa traduje informácia, že kaplnka stojí na mieste, kde sa v minulosti pochovávali deti, ktoré sa narodili mŕtve a neboli pokrstené. [3]

Pamiatková ochrana
-
 

Nie je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severnej časti obce.
Fotogaléria
Nová Ľubovňa - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 10/2023Nová Ľubovňa - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 10/2023Nová Ľubovňa - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 10/2023Nová Ľubovňa - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 10/2023Nová Ľubovňa - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 10/2023Nová Ľubovňa - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 10/2023Nová Ľubovňa - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 10/2023Nová Ľubovňa - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 10/2023Nová Ľubovňa - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 10/2023Nová Ľubovňa - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 10/2023Nová Ľubovňa - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 10/2023Nová Ľubovňa - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 10/2023Nová Ľubovňa - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 10/2023Nová Ľubovňa - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 10/2023Nová Ľubovňa - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 10/2023Nová Ľubovňa - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 10/2023Nová Ľubovňa - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 10/2023Nová Ľubovňa - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 10/2023Nová Ľubovňa - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 10/2023Nová Ľubovňa - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 10/2023Nová Ľubovňa - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 10/2023Nová Ľubovňa - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 10/2023
Poznámky
[1] CHALUPECKÝ, Ivan et al.: Nová Ľubovňa. Kežmarok: JADRO, 2007. s. 203.
[2 - 3] CHALUPECKÝ, Ivan et al.: Nová Ľubovňa. s. 203.
Bibliografia
www.novalubovna.sk
GPS
49.279396, 20.687081
49°16'45.8"N 20°41'13.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk