Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nová Polianka – Chrám sv. Petra a Pavla
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Mergeška
Lokalita
obec Nová Polianka, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Murovaný kostol postavený v roku 1937. Obnovili ho v roku 1947. Je to jednoloďová stavba s oblým zakončením presbytéria, v štýle miestnych murovaných kostolov zo začiatku 19. storočia. Sakrálna stavba mala kedysi podstrešný ozdobný oblúčikový vlys modernej profilácie. [1] Dnes sú fasády hladké, členené iba polkruhovo zakončenými oknami. Veža je zakončená cibuľovitou strechou.
 

Ikonostas pochádzal z čias stavby kostola a opakoval formy i koncepciu starých miestnych ikonostasov zo začiatku 19. storočia. Za ním sa nachádzal hlavný oltár zo starého dreveného kostola, neskorobarokový s rokokovým obrazom Korunovanie Panny Márie. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Nepoužíva sa.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 400.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 400.
GPS
49.288130, 21.620646
49°17'17.3"N 21°37'14.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk