Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nová Stráž (Komárno)
Lokalita
obec Komárno, okres Komárno, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ z roku 1815, s použitím predošlej stavby, spomínanej v roku 1785. Objekt bol v roku 1890 reštaurovaný a v roku 1959 rozšírený o severné krídlo a prefasádovaný. Kaštieľ je jednopodlažná budova bez zvláštnej slohovej atribúcie, situovaná do anglického parku. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaštieľa je dobrý. Jeho vzhľad veľmi nenapovedá, že ide o historické sídlo. Sídli v ňom Domov sociálnych služieb.
Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Nová Stráž foto © Imrich Kluka 4/2011Kaštieľ Nová Stráž foto © Imrich Kluka 4/2011Kaštieľ Nová Stráž foto © Imrich Kluka 4/2011Kaštieľ Nová Stráž foto © Imrich Kluka 4/2011
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 401.
Bibliografia
www.komarno.skwww.pamiatkynaslovensku.sk