Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nová Ves nad Váhom - Kostol sv. Martina biskupa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Nová Ves nad Váhom, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne ranogotický jednoloďový kostol so štvorcovým presbytériom a renesančnou vežou. V roku 1538 bol nanovo zaklenutý krížovými klenbami. V polovici 18. storočia je presbytérium predĺžené, dostáva polygonálny uzáver a stlačenú valenú lunetovú klenbu. Interiér v roku 1921 vymaľoval M. Veselý. [1] Vstavaná veža je krytá barokovou baňou. Fasády sú hladké.
 

V roku 1943 staviteľ F. Szokolóczi k severnej strane lode postavil nový veľký kostol podľa projektu architekta Š. Paulíka. [2]
 

Kazateľnica je klasicistická z druhej polovice 18. storočia. Drevená spovednica je klasicistická z konca 18. storočia. Kamenná krstiteľnica kalichového tvaru je klasicistická z prvej polovice 19. storočia. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Nová Ves nad Váhom - Kostol sv. Martina biskupa foto © Ľuboš Repta 9/2019Nová Ves nad Váhom - Kostol sv. Martina biskupa foto © Ľuboš Repta 9/2019Nová Ves nad Váhom - Kostol sv. Martina biskupa foto © Ľuboš Repta 9/2019Nová Ves nad Váhom - Kostol sv. Martina biskupa foto © Ľuboš Repta 9/2019Nová Ves nad Váhom - Kostol sv. Martina biskupa foto © Ľuboš Repta 9/2019Nová Ves nad Váhom - Lurdská jaskyňa pred kostolom foto © Ľuboš Repta 9/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 401 - 402.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 402.
GPS
48.733623, 17.892222
48°44'01.0"N 17°53'32.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk