Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nová Ves nad Žitavou - Kostol sv. Tomáša apoštola
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Nová Ves pri Žitve
Lokalita
obec Nová Ves nad Žitavou, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1789. Obnovený bol začiatkom 19. storočia a po druhej svetovej vojne. Jednoloďový priestor so segmentovým oltárnym uzáverom a vstavanou vežou, ktorá tvorí na hlavnom priečelí rizalit. Interiér je krytý valenou lunetovou klenbou a pruskou klenbou. Fasáda je členená lizénami. [1] Veža je krytá barokovou baňou so slepou laternou.
 

Hlavný oltár je murovaný, klasicistický z prvej polovice 19. storočia, s obrazom sv. Tomáša z polovice 19. storočia. Výmaľba kostola z roku 1946 je od G. Gabulu. [2]
 

Prastará osada Jovka, neskôr pomenovaná Jovka - Kostolná, a Malá Jovka boli dve veľmi významné a z historického pohľadu zaujímavé predchodkyne Novej Vsi nad Žitavou. Osada Jovka – Kostolná sa spomína v listine z roku 1332. Poukazuje to na významné postavenie historickej osady, v ktorej stál kostol. Románsky kostolík bol neskôr prestavaný do gotického slohu. Úrodný a požehnaný kraj pod Zoborom si veľa vytrpel v rokoch 1241 - 1242, v čase tatárskeho vpádu. O Jovke sa zachovalo do dnešných čias niekoľko listín, v ktorých sa spomínajú dokonca aj mená požitavských obyvateľov. V roku 1332 sa v zachovanej listine spomína gotický kostol zasvätený sv. Tomášovi. Doložená je fara a cintorín okolo kostola. Obec, ktorá mala kostol a faru, sa stala pre široké okolie centrom náboženského života a hospodárskym strediskom. [3]
 

Kostol zasvätený sv. Tomášovi v prastarej osade Jovka stál od nepamäti. Základný kameň súčasného novoveského rímskokatolíckeho kostola položili v roku 1789. Sv. Tomáš, patrón kostola a farnosti je zobrazený v erbe Novej Vsi nad Žitavou. [4]
 

Na cintoríne pri kostole stoja dva kamenné kríže. Jeden z nich postavili v roku 1868 na odvrátenie cholery. Druhý dal postaviť mlynár Ján Palkovič. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 402.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 402.
[3 - 5] www.novavesnadzitavou.ocu.sk (27.9.2016)
GPS
48.291063, 18.318658
48°17'27.8"N 18°19'07.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk