Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nová Ves nad Žitavou - neoklasicistický kaštieľ
Iný názov
Nová Ves pri Žitve
Lokalita
obec Nová Ves nad Žitavou, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kaštieľ postavil v roku 1872 staviteľ J. Tomaschek podľa projektu architekta A. Webera. Je to dvojpodlažná bloková stavba s obdĺžnikovým pôdorysom, s trojtraktovou dispozíciou a vstupnou sieňou. V miestnostiach sú rovné stropy. Na prvom poschodí je reprezentačná sieň. Fasáda má na prízemí neoklasicistické členenie s rustikou. Stredné tri osi tvoria rizalit s tympanónovým zakončením. Portikus na iónskych stĺpoch má na poschodí balkón s kuželovou balustrádou. V tympanóne je štukový alegorický reliéf. Kaštieľ stojí v anglickom parku. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Kaštieľ sa užíva a je v dobrom stave. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené modernou výstavbou.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Nová Ves nad Žitavou - neoklasicistický kaštieľ foto © Imrich Kluka 3/2012Nová Ves nad Žitavou - neoklasicistický kaštieľ foto © Imrich Kluka 3/2012Nová Ves nad Žitavou - neoklasicistický kaštieľ foto © Imrich Kluka 3/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta a i.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 402.
GPS
48.291112, 18.327351
48°0 17' 28.00", 18°0 19' 38.46"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk