Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nováčany - Kostol sv. Štefana prvomučeníka
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Jasovská Nová Ves, Novočany, Novačany
Lokalita
obec Nováčany, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1808 - 1809. Zničený ohňom bol v roku 1909, kedy vznikol rozsiahly požiar. [1] Následne sakrálny objekt obnovili. Ide o jednoloďový priestor s rovný uzáverom presbytéria a vežou vstavanou do štítového priečelia, vytvárajúcou mierny rizalit. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami, na ktorých je nástenná maľba. Dvojpodlažný chór sa do lode otvára s tromi a tromi arkádami na prízemí i poschodí. Fasády sú členené lizénovým rámom. Veža má modrenú úpravu a je zastrešená vysokým ihlancom, ktorý dosadá na trojuholníkové štíty. Hmota veže sa uplatňuje až nad lomeným štítom. [2]
 

Hlavný oltár s maľovanou iluzívnou stĺpovou architektúrou na stene má uprostred závesný obraz Kameňovania sv. Štefana zo začiatku 19. storočia. Kazateľnica kalichovitého tvaru je klasicistická z prvej polovice 19. storočia. Voľný obraz Krista na Olivovej hore je barokový z prvej polovice 18. storočia. Obraz sv. Ondreja apoštola je v hornej časti prispôsobený oltárnemu rámu (ktorý chýba), z čias okolo roku 1760, neskorobarokový. [3]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v inventári kostola spomína barokový kalich z roku 1612. [4]
 

Podľa archívnych záznamov bol v rokoch 1334 - 1335 v obci postavený pravdepodobne drevený kostol. Sakrálny objekt v Nováčanoch, ktorý vznikol začiatkom 19. storočia postavili zo zbierok miestnych farníkov a svetskej i cirkevnej vrchnosti (Šemše a Jasova), ktorým obec patrila. Strecha kostola (i farskej budovy) bola ešte pokrytá „šindľom“, domy obyvateľov boli pokryté šindľom i slamou. [5]
 

Kostol bol zasvätený mučeníkovi sv. Štefanovi (26. decembra, v obci je veľký sviatok – púť), pričom takýchto kostolov je podľa knihy J. Hudáka Patroniciát kostolov na Slovensku dvanásť. [6]
 

29. júna 1909, kedy bol horúci letný deň, pri nečakanom dvojhodinovom rozsiahlom požiari vyhorela celá dedina, kostol i fara. Ostali iba múry. Bola to najväčšia pohroma pre celú obec v jej histórii a obyvatelia sa z nej dlho a ťažko spamätávali. V roku 1910 sa však za značnej podpory Jasovského prepošstva, grófa Šemšeyho a pomoci veriacich postupne postavila nielen strecha kostola a fary, ale i strechy na domoch všetkých obyvateľov obce, pravda už zo škridlicovej krytiny a strechu kostola vyhotovili z plechu. [7]
 

Zvony na veži kostola boli tri. Najväčší zvon je „Svätý Štefan“- zvoláva veriacich do kostola každú nedeľu a na veľké cirkevné sviatky. V minulosti okrem toho ohlasoval nebezpečenstvo – požiar, nepriateľa, búrky a iné. Stredný zvon „Svätý Ján“ - zvolával veriacich do kostola cez všedné dni na ranné či večerné bohoslužby (májové, októbrové). Počas druhej svetovej vojny, v roku 1943 bol maďarskými úradmi rozbitý pre vojnové účely. Tretí zvon „Svätý Jozef“- je najmenší. Slúži ako „umieračik“, ohlasuje úmrtie občana v obci a spoločne so všetkými zvonmi aj rozlúčku s mŕtvym. Okrem toho dopĺňa tretie a záverečné zazváňanie do kostola na svätú omšu. [8]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Rozsiahle obnovy kostola a fary sa robili v rokoch 1963 – 1980. Uskutočnili sa tieto práce: - oprava kostolnej veže (1965), nové kostolné lavice, nový mramorový oltár, elektrické vedenie, inštalovanie nových akumulačných pecí, maľba strechy kostola a vonkajších stien, vnútorná umelecká maľba stropov, zabezpečil sa nový luster, vykonala sa elektrifikácia a ozvučenie zvonov. [9]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v južnej časti obce.
Fotogaléria
Nováčany - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Marek Marcinčák 9/2020Nováčany - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Marek Marcinčák 9/2020
Poznámky
[1] Z cirkevných dejín obce. www.obecnovacany.sk/-historia (9.10.2020)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1969. s. 396.
[3 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 396.
[5 - 9] Z cirkevných dejín obce. www.obecnovacany.sk/-historia (9.10.2020)
GPS
48.688610, 21.072083
48°41'19.0"N 21°04'19.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk