Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nováčany - Prícestná kaplnka
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Nováčany, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Neorománska kaplnka postavená v roku 1904. Projektoval ju Štefan Forgáč z Košíc. Vznikla na počesť 100. výročia Košického biskupstva. Pozemok na jej výstavbu zadarmo poskytol Jozef Bačo – Baláž (u Šikori). Financie na jej výstavbu zabezpečil urbariát obce, zbierky veriacich obce a slobodná žena - Haľa od Mihoka - Gabra. Stavbu organizačne viedol a staval Jakub Bačo - Jarkov a jeho svokor - dzedo Ištokov. [1]
 

Kaplnka je postavená z kameňa a tehál. Má obdĺžnikový tvar s polygonálnym uzáverom. Vysoký trojuholníkový štít má oblúčikový vlys. Pred vstupom za schodiskom sú mrežové dvere s dekórom, nasledujú dvere s plechovou výplňou. [2] Fasády sú členené lizénovým orámovaním a polkruhovo ukončenými oknami.
 

V interiéri sa za dreveným oltárom nachádza hlboká nika, upravená na spôsob lurdskej jaskyne s novšou sochou Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Zo stropu visí lampa na večné svetlo. Drevený oltár a sochy vyhotovil Juraj Ur, sochár z Košíc. Nad vstupom je nápis “Ave Maria“. [3]
 

Po roku 1990 neznámy páchateľ násilne vnikol do interiéru kaplnky a odcudzil z nej drevené plastiky Panny Márie, sv. Bernadety, dvoch kľačiacich anjelov a šesť drevených svietnikov – pôvodné zariadenie z roku 1904. [4]
 

Okolo kaplnky rastie 16 krásnych košatých líp. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Generálna oprava sa uskutočnila v roku 1979 pod vedením Ondreja Kudlíka, Imricha Ivanku a Imricha Bradu (nová strecha, nová omietka, vymaľovaný interiér i oltár a postavené nové oplotenie). [6]

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí pri novom cintoríne (cez cestu).
Poznámky
[1 - 6] Z cirkevných dejín obce. www.obecnovacany.sk/-historia (9.10.2020)
GPS
48.681381, 21.075989
48°40'53.0"N 21°04'33.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk