Cintoríny židovské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nováky - Židovský cintorín
Lokalita
obec Nováky, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Prvý Žid sa v Novákoch usadil v roku 1820, bol ním Aron Jelinek. Postupne z okolitých obcí prichádzali ďalší. Venovali sa obchodu alebo vstupovali do služieb veľkostatkárov Majténi a Tarnóci. V Novákoch sa objavujú mená rodín Donner, Fischer, Fischhoff, Fried, Grossman, Gutmann, Haas, Neumann, Rosennthal, Schanzer, Skrek, Weinreb, Weiss a iné. Významnou osobnosťou bol rabín Jozef Meir Tigermann. Do posledného obdobia vytrvali rodiny Bock, Känzler, Löwy, Rosenzweig a Tomaschoff. Komunita mala synagógu (1870), školu i cintorín. Počet nováckych Židov nebol veľký, pohyboval sa od 33 v roku 1891, cez 29 v roku 1921, až po posledných 15 v roku 1942. Do miestnej náboženskej obce patrili aj komunity v okolitých obciach. V Horných Lelovciach žili rodiny Bock, Laufer a Wlček, v Laskári Reif a Wagmann, vo Veľkej Lehote Grott. Spolu nie viac ako 20. [1]
 

Židovská náboženská obec v Novákoch mala v minulosti významné postavenie. Jej filiálkou bola dokonca aj Prievidza. Na miestny cintorín pochovávali prievidzských Židov až do roku 1853, kedy si vybudovali vlastné pohrebisko. Podľa záznamov bol novácky židovský cintorín založený v roku 1826. V minulosti sa rozprestieral na ploche 50 x 50 m, obohnaný jednoduchou ohradou, jeho súčasťou bol aj dom rozlúčky. Podľa spomienok obyvateľov, nachádzalo sa tu 50-60 hrobov a spočinuli tu aj jedenásti Židia z tábora pri Laskári, ktorí zahynuli v roku 1944 pri prácach v kameňolome. Neudržiavaný cintorín bol značne devastovaný výstavbou technických zariadení nováckych baní a honosné mramorové i žulové náhrobky sa stali aj predmetom viacerých krádeží. V súčasnosti je identifikovaných jedenásť náhrobkov, dva z nich patrili členom rodiny Bock. Ostatné majú hebrejské nápisy alebo sú nečitateľné. [2]

Prístup
Leží východne od mesta, na okraji lesa, vzdialený niekoľko kilometrov od centra. Je teda najvysunutejším cintorínom na hornej Nitre. [3]
Poznámky
[1 - 3] KLIŽAN, Erik: Na miestach, kde už nikto nespomína. https://myhornanitra.sme.sk, 13. november 2007 (24.3.2016)
Bibliografia
www.novaky.sk
GPS
48.700326, 18.585520
48°42'01.2"N 18°35'07.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk