Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nové Hony
Iný názov
Sväté Kríže, Kerestúry, Veľký a Malý Kerestúr
Lokalita
obec Nové Hony, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
Bibliografia
www.novehony.skwww.pamiatkynaslovensku.sk