Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nové Hony - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Iný názov
Sväté Kríže, Kerestúry, Veľký a Malý Kerestúr
Lokalita
obec Nové Hony, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Neoklasicistický kostol postavený v roku 1886. Sieňový priestor krytý rovným stropom. Strecha je sedlová. Fasády sú hladké, na nárožiach členené polostĺpikmi. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. V súčasnosti slúži skôr ako modlitebňa. [2]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 403.
[2] www.novehony.sk (12.11.2016)
Bibliografia
www.novehony.skwww.pamiatkynaslovensku.sk