Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nové Košariská (Dunajská Lužná) - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Iný názov
Mischdorf
Lokalita
obec Dunajská Lužná, okres Senec, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1814. Centrálny sakrálny priestor s obiehajúcou emporou, zaklenutý rovným stropom. Tri vstupné fasády sú členené pilastrami s rímsovou hlavicou. Poschodovú predstavanú predsieň hlavného vchodu, členenú združenými pilastrami, zakončuje tympanónom, na ktorom je malá cibuľovitá vežička. [1]
 

Vnútorné zariadenie je klasicistické z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 403.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 403.
GPS
48.087646, 17.261557
48°05'15.5"N 17°15'41.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk